Anemometri

 1. 1
  Anemometro 80d, 30-200 km/h , nTso
  Codice: AAN0359
  Prezzo:
  € 311,10
 2. 2
  Anemometro 80d, 30-240 km/h , nTso
  Codice: AAN0358
  Prezzo:
  € 311,10
 3. 3
  Anemometro 80d, 30-300 km/h , nTso
  Codice: AAN0357
  Prezzo:
  € 311,10
 4. 4
  Anemometro 57d, 0-300 km/h , nTso Winter 510°
  Codice: AAN0554
  Prezzo:
  € 385,52
 5. 5
  Anemometro 80d, 0-160 knots nTso
  Codice: AAN0735
  Prezzo:
  € 311,10
 6. 6
  Anemometro 0 - 100 knots, 57d, 360°, form 1
  Codice: AAN0973
  Prezzo:
  € 570,35
 7. 7
  Anemometro range 0 - 140 knots, 57d, 360°, form 1
  Codice: AAN0976
  Prezzo:
  € 570,35
 8. 8
  Anemometro range 0 - 140 knots, 57d, 510°, form 1
  Codice: AAN0980
  Prezzo:
  € 614,88
 9. 9
  Anemometro range 0 - 160 knots , 80d, 360° , form 1
  Codice: AAN0960
  Prezzo:
  € 570,35
 10. 10
  Anemometro range 0 - 160 knots , 80d, 510°, form 1
  Codice: AAN0940
  Prezzo:
  € 614,88
 11. 11
  Anemometro range 0 - 160 knots, 57d, 510° , form 1
  Codice: AAN0983
  Prezzo:
  € 614,88
 12. 12
  Anemometro 80d, range 0-120 Mph nTso
  Codice: AAN1284
  Prezzo:
  € 291,58
 13. 13
  Archi colorati per anemometro diam 80/57 esterni adesivi
  Codice: AAN0403
  Prezzo:
  € 12,20
 14. 14
  Codice: AAN1346
  Prezzo:
  € 291,58
 15. 15
  Anemometro doppia scala, 80d, 20-160mph, 20-140 knots nTso
  Codice: AAN0356
  Prezzo:
  € 311,10