Indicatori

 1. 1
  Codice: AAN3892
  Prezzo:
  € 725,85
 2. 2
  GI-106B Course Deviation Indicators con Install Kit
  Codice: AAN2353
  Prezzo:
  € 3.937,34
 3. 3
  GI-106B CRS Datum con Inst Kit
  Codice: AAN2355
  Prezzo:
  € 4.678,08
 4. 4
  Indicatore GI 275 ADAHRS + AP w/GMU 11, Class I/II, kit completo
  Codice: AAN3881
  Prezzo:
  € 6.804,86
 5. 5
  Indicatore GI 275 ADAHRS + AP w/GMU 44B, Class III/Part 25, Kit completo
  Codice: AAN3882
  Prezzo:
  € 13.137,09
 6. 6
  Indicatore GI 275 ADAHRS + AP, Class I/II, Kit completo
  Codice: AAN3883
  Prezzo:
  € 6.326,82
 7. 7
  Indicatore GI 275 ADAHRS + AP, Class III/Part 25, Kit completo
  Codice: AAN3884
  Prezzo:
  € 10.748,29
 8. 8
  Indicatore GI 275 ADAHRS w/GMU 11, Class I/II, Kit completo
  Codice: AAN3885
  Prezzo:
  € 5.610,45
 9. 9
  Indicatore GI 275 ADAHRS w/GMU 44B, Class III/Part 25, Kit completo
  Codice: AAN3886
  Prezzo:
  € 11.942,69
 10. 10
  Indicatore GI 275 ADAHRS, Class I/II, kit completo
  Codice: AAN3887
  Prezzo:
  € 5.132,42
 11. 11
  Indicatore GI 275 ADAHRS, Class III/Part 25, Kit completo
  Codice: AAN3888
  Prezzo:
  € 9.553,88
 12. 12
  Indicatore GI 275 Base - EIS w/GEA 110, Kit
  Codice: AAN3890
  Prezzo:
  € 7.999,26
 13. 13
  Indicatore GI 275 Base - EIS w/GEA 24, kit
  Codice: AAN3891
  Prezzo:
  € 5.011,89
 14. 14
  Indicatore GI 275 Base, Kit
  Codice: AAN3889
  Prezzo:
  € 4.176,35
 15. 15
  Kit, Garmin Dual GI 275, con GMU11, Adhars, Class I/II, p/n. 010-02669-00
  Codice: AAN4286
  Prezzo:
  € 10.748,01
 16. 16
  TI106 CDI
  Codice: AAN3554
  Prezzo:
  € 3.226,90